Takstmannbesøk

Venter du besøk av takstmann, da er det en del ting å tenke på i forkant.

Ved tilstandsvurdering/Boligsalgsrapport: Før takstmann kommer på besøk må du fylle ut en egenerklæring, der dette er aktuelt. Egenerklæringen får du utdelt av eiendomsmegleren. Får du ikke egenerklæring der er det viktig at takstmann får beskjed så denne kan sendes eller tas med på befaringen. Finn frem relevante dokumenter på eiendommen, som tegninger, skjøte, målebrev, eiendomsmappe o.l.
Tenk nøye igjennom og noter relevante årstall, dette gjelder når eventuelle tilbygg er fra, når ble badet renovert, eller når er kjøkkeninnredningen fra. Alle årstall bør være med. Dette gjelder spesielt ved utarbeidelse av en Boligsalgsrapport.
Sett frem stige til loft og tak, rydd frem vei til luker for krypkjellere o.l. Det er viktig at takstmann kommer inn i alle tilgjengelige steder i boligen. Alle arealer må være tilgjengelige for oppmåling av areal.

Når du skal selge din bolig er det viktig at alle opplysninger ved boligen fremkommer. Teknisk tilstand på boligen er en kjent tvisteemne i bransjen. Derfor er det veldig viktig at alle opplysninger om boligens tekniske tilstand fremkommer i salgsmaterialet. Du har et stort ansvar når det gjelder å fremlegge alle opplysninger. Dette gjelder også der man selger as is, eller som den er iht. § 3.9 i Avhendingsloven.

Ved verditaksering: Før takstmann kommer er det viktig at du finner frem alle dokumenter som tegninger, skjøte, målebrev, eiendomsmappe, festekontrakt o.l. Alle rom i boligen din må være tilgjengelige. Alle arealer må være tilgjengelige for oppmåling av areal.

Ved næringstakster: Før takstmann kommer er det viktig at alle leiekontrakter er tilgjengelige, samt en oppstilling over justerte leiesummer. Lag også et oppsett på felleskostnader med fordeling på alle leiekontrakter. Det er videre viktig med alle relevante dokumenter som tegninger, skjøte, målebrev, eiendomsmappe o.l. festekontraker o.l. Alle leiearealer må være tilgjengelige for oppmåling av areal.

Knut Røer Takstmann AS | Viges vei 7 B | 3151 Tolvsrød | Tlf. 950 59 318 | Email: knut@knutroer.no