Boligsalg

Hva er riktig pris? Det blir sagt at markedet bestemmer prisen. Men hva er rett pris for din bolig?

Sannheten er at ”riktig pris” kan variere med flere hundre tusen kroner avhengig av hvilke kjøpere
du får tak i og hvordan disse behandles. Spesielt i sluttfasen. Derfor vil en verditakst være begrenset til en kvalifisert gjetning av hva markedsverdien på takseringstidspunktet er. En takstmann har spesialkompetanse i verdiberegning av eiendom.

Det som imidlertid er vel så viktig som en verditakst når du skal selge eiendommen din er en teknisk gjennomgang av eiendommen. Dette gjøres gjerne ved bruk av en Boligsalgsrapport ved salg av boligeiendom. Dette er en rapport som tar for seg alle bygningsdeler i boligen, med en tilstandsvurdering og fastsettelse av tilstandsgrad. Det er imidlertid viktig å merke seg at rapporten alene ikke er nok, men at du som selger må fylle ut en egenerklæring. Denne egenerklæringen bruker takstmannen som nyttig informasjon i forbindelse med sin befaring, og utarbeidelse av rapporten.
Det er kun takstmenn som er godkjent av Nito Takst/NTF som har mulighet til å utstede boligsalgsrapporter.

Knut Røer er godkjent av Nito Takst, Protector forsikring og innehar en DNV-sertifisering. Sertifiseringen innebærer at Knut Røer er godkjent av det Norske Veritas for utarbeidelse av Boligsalgsrapporten. Videre innebærer det at foretaket er underlagt strenge internkontrollrutiner som sikrer kvaliteten på arbeidet som utføres.

Skal du selge bolig, benytt en dyktig megler, og en takstmann med erfaring fra boligsalgdokumentasjon. Da er sikkerheten for en trygg bolighandel til stede.

 

Knut Røer Takstmann AS | Viges vei 7 B | 3151 Tolvsrød | Tlf. 950 59 318 | Email: knut@knutroer.no