Omtale

Takstmann Knut Røer

Knut Røer er utdannet tømrer, byggmester og takstingeniør og er tilknyttet Nito Takst. Knut Røer har jobbet som takstmann siden 1999. Før dette var han eier og daglig leder i et byggmesterforetak. Dette foretaket er i dag drevet av Daniel Sramek, og heter Boligbygg Tønsberg AS. Knut Røer er fortsatt delaktig som faglig støttespiller og ansvarlig for sentralgodkjenningen til selskapet.

Knut Røer er godkjent av Nito Takst, Protector forsikring og innehar en DNV-sertifisering. Sertifiseringen innebærer at Knut Røer er godkjent av det Norske Veritas for utarbeidelse av Boligsalgsrapporten. Videre innebærer det at foretaket er underlagt strenge internkontrollrutiner som sikrer kvaliteten på arbeidet som utføres.

Knut Røer Takstmann AS bistår sine kunder med utarbeidelse av tilstandsrapport og takst ved salg, arv eller refinansiering. Det er per i dag flere eiendomsmeglerforetak, advokater og banker som anbefaler bruk av firmaet.

Ved salg av bolig er det anbefalt at man lar utarbeide en Boligsalgsrapport, denne må utarbeides av personer godkjent av Nito Takst eller NTF.

Det hender at det oppstår tvister etter en eiendomshandel, dette kan skyldes mange ting, men påstanden i de fleste tilfeller er at det er en mangel ved boligen som er ervervet. I slike tilfeller kan foretaket bistå med kompetanse i forbindelse med å utarbide en reklamasjonsrapport. Det er i dag flere advokater som benytter denne muligheten i tvistesaker av forskjellig karakter.

Ved finansiering av næringseiendom vil det være hensiktmessig med en takst som sier noe om verdien på eiendommen. Dette kan Knut Røer takstmann AS bistå med.

 

Knut Røer Takstmann AS er eiet av selskapet Knut Røer Eiendom AS, som også eier 50 % i selskapet Vendo Eiendom AS. Selskapene har solid økonomi.

Knut Røer Eiendom AS er et holdingselskap.

Vendo Eiendom AS er et boligutbyggingsselskap. For mer informasjon se også: www.vendoeiendom.no

 

Knut Røer Takstmann AS | Viges vei 7 B | 3151 Tolvsrød | Tlf. 950 59 318 | Email: knut@knutroer.no